Sinds een aantal jaren heeft de Belastingdienst extra mogelijkheden gekregen boetes op te leggen aan belastingadviseurs als pleger, medepleger, doen plegers, uitlokkers en medeplichtigen. Ook strafrechtelijke vervolging is mogelijk. Wat moet u als adviseur doen om boetes te voorkomen en wat als u toch een boete krijgt? …read more